BilimFarkındalıkKişisel Gelişim

Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi (P4C) Nedir?

Çocuklar için felsefe, bilinen ismiyle P4C, büyük soruları keşfetmeye teşvik eder ve güçlü eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimini destekler.

Amerika Birleşik Devletleri, lise öğrencileri için zorunlu bir ders olarak felsefeye yer vermeyen dünyadaki birkaç ülkeden biridir. En nihayetinde bu konu çoğunluk için farklıdır ve birçok kişiye ezoterik görünmektedir. Gerçekten de, çocuklar erken yaşlarda felsefi sorular sormaya başlarlar. 

  • Neden adil olmalıyım? 
  • Birini arkadaş yapan nedir? 
  • Neden hayattayım? 
  • Hikayeler gerçek mi?

Çocuklar her zaman içinde yaşadığımız dünyayı ve insan yaşamının anlamını merak ederler.

Felsefi  araştırma toplulukları, kişinin kendisi için düşünmesini vurgular. Yapılandırılmış felsefe oturumlarına maruz kalmak, öğrencileri kendileri için önemli olan büyük soruları keşfetmeye teşvik eder ve güçlü eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimini destekler. 
Çocuklar için felsefe eğitimi (P4C); bağımsız düşünmeyi, öğrencilerin kendi bakış açılarını daha iyi ifade etmelerini, birbirlerinin düşüncelerine meydan okumalarını sağlar. Kendi görüş ve fikirlerini daha net anlamalarına yardımcı olan en eski ve en etkili disiplindir.

Felsefe, dünyayı anlamamızı oluşturan temel kavramlar hakkında sorular sorarak düşünmede mükemmelliği vurgular. Öğrenciler, bu kavramların anlamlarını sorgulayarak felsefe ile uğraşırlar. İlgili sorular sormaya cesaretlendirilen öğrenciler, kendi görüşlerini geliştirir ve bunlar için nedenler ifade eder. Birbirlerini dinlerler ve öğrenirler. 
Felsefi sorgulama, öğrencinin akıl yürütme ve mantık konusundaki yetkinliğini arttırır.
Gençlerin kendine güvenini ve yeni konuları eleştirel ve yaratıcı bir şekilde inceleme yeteneğini arttırır. Dinleme ve empati gibi becerilerini derinleştirir.

Genç zihinler, felsefe tartışmalarını çekici buluyor, çünkü kısmen incelenmekte olan soruların yerleşik cevapları yok. Bu açık sorgulamanın yarattığı ortam, özellikle okuldan bir şekilde kopmuş olabilecek öğrencilerin, entelektüel bir maceraya dahil olma yollarını aydınlatır.

Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi Üzerine Araştırma

2007 yılında Doç. Keith Topping ve Steven Trickey İskoçya’da bir dizi çalışma yürüttüler ve 16 ay boyunca haftalık bir saatlik felsefi tartışmalara katılan 10 ila 12 yaşındaki öğrencilerin sözlü, sözsüz ve nicel puanlarını iyileştirdiklerini buldular. Puanları sabit kalan bir kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, geniş çapta saygı duyulan Bilişsel Yetenekler Testi’nden (CAT3, 2001) ortalama 7 puan aldı.

Özellikle heyecan verici olan, ilk 16 aylık çalışma sırasında elde edilen kazanımların, oturumlar durduktan iki yıl sonra deney grubunda devam etmesi ve kontrol grubunun puanlarının marjinal olarak düşmesiydi.

Ayrıca, araştırmaya yedi ay boyunca uygulanan video kayıtlarının ve öğrenci anketlerinin analizi; artan katılım, daha iyi davranış ve daha fazla güven, empati ve kontrol ile ilgili öz bildirimleri ortaya çıkardı.

Kısacası çocuklar için felsefe (P4C) eğitimi ileriye yönelik gelişim sağlarken, bu gelişim ve değişimin sürekliliğini de temellendirmektedir.

Felsefenin Genel Manası ve Çocuklar İçin Felsefenin Temellendirilmesi

“Felsefe” kelimesi Yunancadan gelir ve “bilgelik sevgisi” anlamına gelir. Antik çağda felsefe, bilgelik arayışı olarak anlaşıldı. Filozofların keşfettiği kavramların çoğu binlerce yıldır incelenmiştir: Zaman nedir? güzellik nedir? İyi bir hayat nedir? bilgi nedir?

En eski akademik disiplinlerden biri olmasına rağmen, geleneksel olarak felsefe çocuklar için bir konu olarak değerlendirilmemiştir. Yine de birçok yönden gençler doğa filozoflarıdır. Felsefi sorular sorarlar ve felsefi konuları merak ederler: şeyleri nasıl biliyoruz?, güzellik nedir?, zihin ve beden nasıl bağlantılıdır?

Çocukların felsefe öğrenmesine gerek yok, bu zaten onların öğrenme biçiminde mevcut.

Felsefe, dünya ve kendimiz hakkında temel soruları araştırır ve bu nedenle herhangi bir özel konu ile sınırlı değildir. Felsefi bir soruyu karakterize eden, ne hakkında olduğu değil, hangi düzeyde sorulduğudur. Örneğin, birisi bazı sosyal düzenlemelerin adil olup olmadığını sorabilir; bir filozof, “Adalet nedir?” diye soracaktır. Felsefe, sorduğumuz en basit sorulardan bazılarının yanıtlanması en zor sorular olduğunu gösterir.

Çocuklar için felsefe eğitimi P4C neden gereklidir?

Share:

2 comments

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: