Editörün SeçimiFarkındalıkKişisel GelişimSanat

Yaratıcı Drama Nedir – Ne Değildir?

Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama Nedir?

Yaratıcı drama; oluşturulan gruptaki bireylerin hayattaki tecrübelerinden başlayarak, bir hedefin, düşüncenin ve doğaçlama yöntemiyle rolde görev alma tarzı yöntemleri kullanarak canlandırma haline getirilmesidir.

Canlandırmanın seviyeleri tecrübeli bir liderin eşliğinde ilerletilmektedir. Yararlandığı teknikler arasında ise kendinden gelişen, anda kalma ilkesine dayanma ve rol yapma bulunmaktadır. Yaratıcı drama oyundaki özelliklerin kendisinden ve genelinden direkt olarak faydalanmaktadır.

Çocuklarda Yaratıcı Drama

Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları

Uygulayarak ve deneyimleyerek öğrenme olarak da tanımlanabilen yaratıcı dramanın genel amaçları şunlardır:

 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
 • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
 • İletişim becerileri geliştirme
 • Moral değerleri geliştirme
 • Kendini tanıma
 • Problem çözme becerilerini geliştirme
 • Dil becerilerini geliştirme
 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
 • Hayal gücünü geliştirme
 • Dinleme becerilerini geliştirme
 • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
 • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
 • Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Yaratıcı Dramanın uygulandığı alanlar okul çağından önce olan yaşlardan itibaren yetişkinlere kadar dayanan bir hedef kitleye sahip olmaktadır. Belirli atölyeler şeklinde, tekniğine uygun bir biçimde uygulanmaktadır. Yaratıcı drama, çocuklardaki yetişmeyi, eleştirel düşünmeyi, özgüveni, kişilik geliştirmeyi, problem çözme becerisini sanatın kendisiyle ilgili bakış açıları ve yeni fikirler geliştirmeyi, yaratıcılığını ilerletmeyi ve kendini tanımaya yönelik sorgulamalar yapmasını sağlamaktadır. Yaratıcı dramanın araç ve yöntem olarak kullanıldığı alanlar şöyle sıralanabilmektedir: psikolojik danışma ve rehberlik, eğitim bilimleri, sokak çocukları, sosyal hizmetler, işitme ve görme zihinsel, konuşma, engelli bireylerin eğitimlerinde kullanılmaktadır. İnsanın bir başkasıyla kurduğu her iletişim ve etkileşimde yaratıcı drama kullanıma açık hale gelmektedir.

Yetişkinlerde Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama ne değildir?

Genel anlamıyla yaratıcı drama, tiyatro, oyun gibi sanat dallarıyla çok karıştırılmaktadır. Fakat yaratıcı drama daha çok bireyin kendi yaşamdaki tecrübelerinden yola çıkarak bu deneyimleri belirli teknikler yöntemiyle doğaçlama haline getirmesidir.

Yaratıcı Drama;

 • oyun oynamak değildir.
 • tiyatro değildir.
 • dramatizasyon değildir.

Share:

Bir Cevap Yazın