logo
post image 1

Geleceğimizin Kabusu Küresel Isınmanın Olası Sonuçları

Küresel Isınmanın Ortaya Çıkartabileceği Sorunlar

Son yıllarda da ciddi bir tehdit haline gelen küresel ısınma, çevreyi dolayısıyla da insan için büyük bir tehlike oluşturuyor. Çok sayıda bilimsel yapılan tahminler doğrultusunda, küresel ısınma, dünya iklimlerinin işlerliğini tersine çevirecek ve dünyanın her tarafından hissedilecek yıkıcı sonuçlar doğuracaktır. Küresel ısınma, atmosferin kimyasal yapısındaki değişiklikler yüzünden, yeryüzünün ortalama ısısının giderek artması demektir.

İşte küresel ısınmanın sonucunda dünya üzerinde yaşanabilecekler;

1. Oksijen Oranı Azalacak

Çoğunlukla insanın neden olduğu bu tehlike; gitgide daha da belirginleşiyor. Atmosferi oluşturan ve değiştiren gazlar , büyük oranda insanların etkileriyle ortaya çıkıyor. Küresel ısınma sürecinin, sera etkisi düşüncesiyle ısıyı tutan sera gazları yer atmosferinin içine doldurmakla yakından ilişkisi vardır. Atmosferdeki sera gazlarının yoğunlukları arttığında, sera etkisiyle sıcaklık daha çok ortaya çıkar. Sanayileşmeyle yani fabrikalaşmayla birlikte sera gazlarının yoğunluğu oldukça artmıştır. Bunun sonucunda da oksijen oranı azalacaktır.

2. Deniz Seviyesi Yükselecek

Deniz seviyelerinin yükselmesi Kutuplardaki buzulların erimelerine ve okyanusların ısınıp genişlemesine yol açıyor. Deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte bazı sahiller ve alçakta bulunan ülkelerin bir kısmı denizler altında kalacak ve yaşanılmaz hale gelecektir. Örneğin Hollanda. Hollanda büyük bir tehlike altındadır.

3. Kutuplar Eriyor; Canlı Yaşamı Tehlike Altında

Karasal bölgeler aşırı sıcaklarla birlikte çölleşmeye başlayacaktır. Bununla birlikte yaşam alanları soğuk bölgeler canlı yaşamı son bulacak.

4. Hastalıklar Artar

Küresel ısınma, sivrisinek gibi sarıhumma yayan organizmaların coğrafya alanının ve yaşama sürelerini genişletebilir. Bu durum ise bizim daha sık hasta olmamızı sağlar.

5. Verimsiz Hasatlar

Tarım alanlarının ve tarım verimliliği azalır. Aşırı sıcaklıklar toprakta kuraklığa ve bitkilerin mundar olmasına neden oluyor. Bu durum şimdilik sorun olmasa da ileride çok büyük sorunlara neden olacak.

Benzer İçerik Önerileri
Küresel Isınma Nedir ve Sebepleri Nelerdir?Küresel Isınmanın Yıkıcı Etkisini Gösteren Korkunç Fotoğraflar