logo
post image 1

Son Dönemde Dünyada Yükselen Anlayış İslamofobi Nedir?

İslamofobi Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

İslamofobi, günümüzde oldukça fazla duyabileceğiniz bir kelimedir. Özellikle son zamanlarda İŞİD gibi İslamiyet adına insanları kıyım yapan örgütlerle birlikte İslamofobi kavramının kullanımı, düşüncesi daha da arttı. Peki, İslamofobi tam olarak nedir?

İşte son dönemde dünya ülkelerinde mitinglere bile konu olan İslamofobi hakkında bilgiler;

İslamofobi Nedir?

İslamofobi; kelime anlamı olarak “İslam korkusu” demektir. Müslümanlara ve İslam dinine karşı olan önyargılar ve ayrımcılıktan kaynaklanıyor. Müslümanlara karşı olan nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve kin besleme haline gelir. Müslümanlara karşı bu tavır neden takınıldı ya da neden böyle bir tavır alınmak gereği duyuldu. Bu konu hakkında düşüncelerimi en sona bırakarak İslamofobi’nin ne zaman ortaya çıktığı hakkında bilgi verelim.

İslamofobi Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

İslamofobi ilk kez 1991 yılında kullanılmış ve 11 Eylül saldırılarıyla tekrardan gündeme gelmiştir.

Bugün İslamofobi denildiği zaman iki şey anlaşılıyor, bir İslam dinini tanımlamak ve öğrenmekten kaynaklanan bir korku hali ile birlikte Müslümanlara karşı ayrımcılık ve düşmanlık yapılmasının meşru görülmesi.

Aslında bakılırsa İslamiyet’e karşı olan bu nefretin kökeni İspanya’da Endülüs’ün İslam Devleti tarafından fethedilmesine kadar iner. Haçlı seferlerine asker devşirmek isteyen kilise mensuplarının propagandası bu nefret tohumlarının ekilmesine zemin hazırlamıştır. Bu düşünce yapısı günümüze kadar seyretmiş ve çıkan olaylarla da etkisini artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 yılında New York’taki İkiz kuleler saldırısı ile Batı dünyası Müslümanlara karşı bir nefret içine girmişlerdir.

Kısacası; insanlardaki önyargılar olduğu sürece öngörüler yok olur. Öngörüsü olmayan insanların gerçekleri görüp ve doğru bir şekilde hareket etmesi beklenemez. İslamiyet’e karşı asırlardır süre gelen köklü bir nefretin adıdır “İslamofobi”. İslamofobi, önyargıları içinde boğuşan insanların, aciz kalmış güruhların ortaya atmış olduğu bir düşünce akımıdır. Peki İslamofobi neden var?

  • İslamiyet’in köklü temellere sahip olması,
  • Dünya bilimi, kültürü İslam coğrafyalarından öğrenmesi,
  • İslamiyet’in her zaman içinde hoşgörü barındırması( Bakmayın Orta Doğu İslamiyet’in değil, İslamiyet’i yok etmek isteyenlerin eseri)
  • Bunun gibi birçok nedenden yola çıkarak İslamofobi’nin neden olduğunu açıklayabiliriz.
Benzer İçerik Önerileri
11 Eylül Olayı ve Sonrasında Yaşananlarİslam ve Siyaset