logo
post image 1

Ortaçağ'dan Günümüze Gelen Cadı Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Cadı Nedir ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Ortaçağ'ın karanlık dönemlerinde cadı tabiri ortaya atılmıştır. Özel güçleri ve yetenekleri olduğuna inanılan cadıların insanlar için kötülüklerle dolu eylemler yaptıkları düşünülmektedir. Ortaçağ'dan günümüze kadar cadı tabiri gelmiştir ve hala kullanılmaktadır. Peki cadılar nasıl ortaya çıkmıştır.

İşte Ortaçağ'ın karanlık dünyasından günümüze kadar gelen cadılar hakkında bilgiler;

Cadılar Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Ortaçağ dönemlerini kısa bir film şeridi halinde hatırlamaya ne dersiniz? Bu çağda Avrupa ülkeleri bir kör kuyu içindeydi, her türlü kötülüğün kol gezdiği, cahilliğin en üst safhada olduğu Avrupa coğrafyası adeta bir korkulu rüyadır. Avrupalı insanlar çağları sayarken Ortaçağı es geçerler çünkü bu çağ onların en büyük ayıplarının yaşandığı çağdır. Cadılık da bu lanetli ortamın içinde çıkmıştır.

Ortaçağda Avrupa’da farklı inanış şekilleri vardı. Şamanizm dinin parçası olan inanışlar doğrultusunda var oldular. Günümüzde de birçok kültürün bir parçası olarak yer almışlardır. Büyü ile uğraşıp kötülük yapan insanlar cadı olarak adlandırmışlardır. Bunlar kötülük ve karanlıktan gelenler doğrultusunda hareket etmişlerdir. Ortaçağ Avrupa’sında cadılık en büyük suçlardandı, bunun için cadı olan kişilere cadı avı yapılarak öldürülmüşlerdir.

Tabi bu cadıların sonunu getirmemiştir, günümüzde de cadının farklı şekilleri bulunmaktadır. Ancak bunlar cadı olarak tanımlanmamaktadır.

Cadılar Kimlerdir?

Cadılar, doğaüstü güçlere sahip olan ve kötülük yapan kişilerdir. Dinlere ve kültürlere göre aykırı insanlardır. Dünyada kötülük yapan ve iyilik yapan cadılar olarak bir ayrışma yapmak doğru olacaktır. Ancak yaptıkları işlerin doğru olmaması gerekçesiyle iyi ya da kötü ayrımı yapılmaz. İnsanlar cadıların adını anmazlar, onlardan uzak dururlar.

17. yüzyılda insanlar cadıları kontrol altına almak istemiş ve bu doğrultuda cadı avları düzenlemişlerdir. Cadıların yapmış oldukları işler bir tehdit olarak görülmüş bundan dolayı toplatılan cadıların hepsi katledilmiştir. Acaba cadılar yok edilmeseydi şu anda Avrupa’ya onlar mı hakim olacaklardı?

Anadolu coğrafyasında cadılık kötü büyü yapanlar olarak bilinmektedir. Anneden kızına geçer. Günümüzde de büyücülük halen devam etmektedir. Büyü iyi ya da kötü ayırmadan dinimizce lanetlenmiştir.

Halen de dünyanın dört bir yanında macumba, büyücülük ve şifacılık isimleriyle anılır. Mistik güçler doğrultusunda hareket eden insanlar her ne kadar kabullenmeseler de birer cadıdır. Bunun için şifacı diyerek kendinizi avutmayın. Bu çok büyük bir günahtır.

Benzer İçerik Önerileri
Büyü Nedir, Çeşitleri ve Belirtileri Nelerdir?Büyü ve Sihir Konulu Cadı Filmleri