logo
post image 1

Geleceğin Büyük Tehlikesi Hava Kirliliğini Önlemenin Yolları

Hava Kirliliği Nasıl Önlenir?

Çevreyi oluşturan öğelerden su, toprak gibi hava da, kirlenen bir ortamdır. Özellikle sanayi devrimi ile birlikte fabrikalaşma, motorlu araçların yoğunlaşması, gibi havayı kirleten araçların kullanılması bir çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Hava kirliliği sonucunda günümüzün en büyük sorunlarından; ozon tabakasının delinmesi, doğal dengenin bozulması ve küresel ısınma gibi birçok sorunu da beraberinde gelmiştir. Bu sorunların önüne geçebilmek için yani havanın kirlenmesini engellemek için ne gibi önlemler alınmalıdır?

İşte geleceğin en büyük tehlikesi hava kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler;

1. Bu kirliliklerle mücadelede bilinçli bireyler yetiştirilmelidir. Özellikle çocukların bu konuda duyarlı olmalarını sağlamak gelecek neslin bu konular üzerine daha etkin çözümler üretmeleri açısından önemlidir.

2. Evleri ısıtmak amacıyla kullanılan kömürlerin düşük kalorili olmasına dikkat edilmeli ve yeni yapılacak binalarda da merkezi ısıtma tercih edilmelidir.

3. Sobalı evlerde de düzenli olarak baca temizliği yapılmalıdır.

4. Özel araç kullanımı azaltılmalı ve araçlardan çıkan egzoz gazı içinde filtre kullanımı zorunlu hale getirilmelidir.

5. Sanayi yerleşimleri mümkün olduğunca konutlardan uzak yerlere kurulmalıdır.

6. Fabrika bacalarında filtre kullanılmalı, yakıt olarak da doğal gaz tercih edilmelidir.

7. Hava kirliliği ile mücadelede yeşil alanların artması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple ağaç dikimi yaygınlaştırılmalı ve yeşil alanların yok edilmesinden kaçınılmalıdır.

8. Hava kirliliği nedenleri ve sonuçları doğrudan insanlar ile ilgilidir. Çünkü bu kirliliğe insanların değişen yaşamları neden olurken ortaya çıkacak olumsuz koşullardan da yine insan sağlığı etkilenecektir. Bu unutulmamalı ve geleceğimiz için gerekli önlemler alınmalıdır.

Benzer İçerik Önerileri
Dünyanın En Kirli ve En Pis 10 ŞehriEn İyi 11 Hava Temizleyici Tavsiyesi