logo
post image 1

Kadınlarda İdrar Kaçırma Sorunu

Günlük işler sırasında ani ve istemsiz olarak idrar kaçırma durumunda kadında utangaçlık ve sıkıntı yaratır. Bazı kadınlarda günlük yaşamını sınırlandıracak kadar şiddetli olarak da kendini gösterebilir. Bu durumdan kurtulup özgür yaşama dönmek için ve hayat kalitesini arttırabilmek için farklı çözüm olasılıkları vardır.

UTANIP SIKILMAYIN 

İdrar kaçırma gün boyu devam ediyor, tuvalete yetişemiyor ve tuvalette hiçbir zaman idrarınızı tamamen boşaltamadığınız hissine kapılıyorsanız bir uzmana başvurmalısınız. Doktorunuz ile utanıp sıkılmadan açıkça konuşup, tedavi seçeneklerini öğrenmelisiniz. 

STRES TİPİ İDRAR KAÇIRMA

Kadınlarda idrar kaçırmanın en sık görülen nedenidir. Mesane içi basıncın artması ile ortaya çıkan idrar kaçırma şeklidir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi buradaki stres sözcüğünün psikolojik stresle ilgisi yoktur.

SIKIŞMA TİP İDRAR KAÇIRMA 

Aşırı aktif mesane olarak da nitelendirilen, ani olarak idrara çıkma ve sıkışma hissiyle beraber hiçbir sebebi olmadan idrar kaçırmadır. Sıkışma tip idrar kaçırmanın en yaygın nedeni, istemsiz mesane (idrar kesesi) kasılmalarıdır.

NEDENLERİ

İki önemli nedeni vardır. En sık sebep pelvis (kadın cinsel organının içinde bulunan leğen kemiği ile çevrili olan bölüm) tabanı kaslarının zayıflığıdır. Bu kaslar güçlü olduğunda idrar yolu idrar yapma zamanı gelinceye kadar kapalı tutulur. Pelvis taban kasları zayıfsa karın iç basıncı arttığında (ağır kaldırma, öksürme, hapşırma) idrar yolu açılır ve idrar kaçırmasına yol açar. En yaygın olarak gebeliğe ve doğumlara bağlı olarak kas, sinir ve dokularda oluşan hasar ve menopozdan kaynaklanan fiziksel değişimler neden olur.
 

Diğer bir neden ise , mesanenin çıkışındaki, idrar yapmayı kontrol eden kasların zayıflığıdır. Bu kaslar mesane dolarken idrar yolunu kapalı tutar, idrar zamanı gelince gevşeyerek idrar yapılmasını sağlar. Bu kaslar zayıf olunca görevlerini yapamadıkları için karın içi basıncı arttığında idrar kaçırılır.
 

60 yaşından genç kadınlarda en sık görülen idrar kaçırma tipidir, bütün kadınlardaki idrar kaçırma olgularının yarısını oluşturur. Erişkin toplumun %10-35’inde görülmektedir. 
Erkeklerde genellikle bir ameliyata (prostat ameliyatı) ya da yaralanmaya bağlı olarak meydana gelir, onun dışında çok nadirdir.

SONUÇLARI

İdrar kaçırma bu kadar sık yaşanmasına karşın, utanıldığı ya da yaşlılığın doğal sonucu olarak görüldüğü için genellikle en yakınlardan bile saklanan bir sağlık sorunudur. Devamlı ıslaklık ve cilt zedelenmesinden kaynaklanan rahatsızlığa bağlı olarak depresyona kadar varan ruhsal sorunlara neden olabilmektedir. Hastalar durumlarından dolayı birçok sosyal ve fiziksel aktivitelerini kısıtlayabilirler, böylece günlük, sosyal ve iş yaşamları olumsuz etkilenir. Sonuçta yavaş yavaş toplumdan izole olmaktadırlar.

TEDAVİ
Tedavide idrar kaçırma tipinin doğru olarak saptanması büyük önem taşır. Çünkü idrar kaçırma tipine göre kullanılacak yöntemde değişecektir. 
Stres tip idrar kaçırmada değişik tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.
•    Yaşam tarzı değişiklikleri
•    Pelvik taban eğitimi (egzersizler)
•    İlaç tedavisi
•    Cerrahi tedavi

Buların dışında biofeedback, vajinal koni, mesane eğitimi, tuvalete gitme programı oluşturma, lazer gibi tedaviyi destekleyen yöntemlerden de yararlanılmaktadır.